Skip to content

24-Uursbegeleiding

Soms is iemand (tijdelijk) niet of onvoldoende in staat om zelfstandig te wonen. Daarom bieden wij 24-uursbegeleiding aan, op meerdere locaties in Groningen en Friesland. Zo kunnen cliënten hun stabiliteit vergroten, hun problemen in kaart brengen en met behulp van een zorgplan aan gestelde doelen werken.

Op de woonlocaties is altijd begeleiding aanwezig. Ook ’s nachts is er een slaapdienst of wakkere nachtdienst. Het Factor 5-team per locatie bestaat gemiddeld uit 10 tot 12 personen, waarbij één van de medewerkers de vaste woonbegeleider is. Samen met deze begeleider stellen cliënten een eigen zorgplan op. Ook is deze persoon het aanspreekpunt voor contacten met onder anderen ouders, verwijzer en bewindvoerder. Hoewel er op iedere locatie meerdere cliënten wonen, volgt iedere client zijn of haar eigen, individuele zorgtraject. Het samenleven met anderen en de sociale contacten zijn belangrijke factoren in het herstel van cliënten.

Factor 5 beschikt over 5 woonlocaties: 4 in de provincie Groningen en 1 in Friesland. We hebben bewust gekozen voor zowel locaties in de stad als daarbuiten. Zo kunnen we aansluiten op de situatie en behoeftes van de cliënten: de één heeft baat bij een rustige en prikkelarme omgeving, terwijl de ander juist geactiveerd moet worden.

Kennismaking

We beginnen altijd met een kennismakingsgesprek op de woonlocatie. Een belangrijk onderdeel, want de cliënt heeft de regie over zijn of haar eigen traject. Tijdens dit gesprek kan de cliënt vragen stellen en de locatie bekijken.

Ook vindt er, voorafgaand aan een eventuele plaatsing, een intake-gesprek plaats. We brengen samen de hulpvraag in kaart en betrekken ook het systeem van de cliënt, voor zover dat mogelijk is. Ook een verwijzende instantie zoals de gemeente heeft hierbij een belangrijke rol.

Om in aanmerking te komen voor 24-uursbegeleiding zijn er wel een aantal contra-indicaties. Als er sprake is van een op de voorgrond liggende verslavingsproblematiek (alcohol en harddrugs) en/of ernstige psychiatrische problematiek kijken we samen naar alternatieven in een voorliggend (behandel)kader.

Uitstroom

De 24-uurswoontrajecten zijn altijd tijdelijk van aard. Samen met de begeleiding werkt een cliënt toe naar uit- of doorstroom. Een volgende stap kan Proefwonen zijn. Een onafhankelijke commissie bepaalt dan of iemand de juiste grondslag heeft, waarna een toekenning van een bepaald aantal woonpunten volgt en een cliënt via het reguliere aanbod van Woningnet kan reageren op het woningaanbod. Na een jaar succesvol Proefwonen met begeleiding en eventuele andere zorg, komt het huurcontract op naam van de cliënt te staan.

Vaak zetten we de begeleiding voort als thuisbegeleiding in ambulante vorm. Vanuit het netwerk van Factor 5 komen regelmatig mogelijkheden voorbij voor zelfstandige huisvesting in appartementen, kamers en studio’s.

Crisisplekken

Factor 5 biedt plekken voor crisis.

Contact

Contact gegevens

Hoofdkantoor