Skip to content

Certificering

Beleidsplan en jaardocumentatie

Onze jaarplannen en jaarverslagen publiceren we op onze website. Jaarverslagen worden ook openbaar gemaakt via de website: www.jaarverslagenzorg.nl.

Factor 5 is ISO 9001 gecertificeerd

Dat betekent dat ons kwaliteitsmanagementsysteem getoetst is en dat we aan de voorwaarden hebben voldaan als gesteld in ISO 9001:2015. Het certificaat is geldig t/m 28 april 2024.
Bekijk het certificaat.

Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Het protocol van Factor 5 van de meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling voldoet aan de LVAK (Landelijke Vakgroep Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling). Dit betekent dat onze meldcode aan alle wettelijke eisen voldoet.
De meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling is bedoeld voor alle medewerkers van Factor 5 die in contact komen met cliënten. Zij gebruiken de meldcode wanneer er sprake is van of vermoedens zijn van huiselijk geweld en/of kindermishandeling.

Contactgegevens Functionaris Gegevensbescherming

De Functionaris Gegevensbescherming binnen Factor 5 is Maurice Jansen: maurice@factor-5.nl
Voor vragen kunt u terecht bij info@factor-5.nl

Privacybeleid
Privacybeleid

Contact

Contact gegevens

Hoofdkantoor