Skip to content

Woonlocatie Hoorntjesweg,
Winschoten

Wat bieden wij:

  • Kleinschalige woongroepen, maximaal 8 cliënten per groep,
  • Gefaseerde afbouw in zorgzwaarte op hetzelfde terrein,
  • Gemengde groepen met onderscheid LVB -niet LVB,
  • Maatwerktrajecten op individuele basis,
  • Uitsluitend HBO geschoolde medewerkers met SKJ kwalificatie,
  • Behandeling aanvullend op het verblijfstraject indien wenselijk,
  • Een gedragswetenschapper is structureel wekelijks aanwezig op de locatie en 24/7 bereikbaar.

Grondslag:
Verwijzing vanuit de Jeugdwet en WMO.

Onze visie:
“Respect en vertrouwen is de basis voor onze werkwijze”

Contact

Contact gegevens

Hoorntjesweg, Winschoten