INFORMATIE EN ADVIES

Indien u meer informatie of advies wenst, kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen op het volgende telefoonnummer:

BEL 085 4834890

In samenwerking met: Facility Service Groningen

Sinds 01 juli 2018 biedt Factor 5 de mogelijkheid om dagbesteding te volgen op een prachtige locatie aan de Ulgersmaweg te Groningen. Het volgen van deze dagbesteding betreft geïndiceerde zorg en kan binnen de wettelijke kaders van de WMO, JW, FZ en WLZ aangeboden worden.

Omdat we vanuit Factor 5 van mening zijn dat het hebben van een passende vorm van dagbesteding enorm bijdraagt aan het welzijn van onze cliënten, hebben we intern de mogelijkheid ontwikkeld om dagbesteding te kunnen volgen. Hierbij kunnen we vanuit onze eigen visie aansluiten op de problematiek van de client in het kader van activering en ontwikkeling.

Cliënten kunnen terecht op onze locatie aan de Ulgersmaweg waar we diverse mogelijkheden aanbieden. Omdat we vanuit onze eigen expertise hebben ervaren dat voor een groot deel van onze doelgroep de dagbesteding/sociale activering een tijdelijk middel betreft, hebben we door verschillende samenwerkingsverbanden tevens de mogelijkheid weten te creëren om vanuit de geïndiceerde dagbesteding intern en gefaseerd in te zetten op het vergoten van competenties en werknemersvaardigheden. Zonder de problematiek en de grondslag voor geïndiceerde zorg uit het oog te verliezen zal ten alle tijden actief ingezet worden op het ontwikkelen van de client door bijvoorbeeld trainingen aan te bieden maar ook de samenwerking met andere aanbieders, uitkerende instanties en scholen maakt dat we daadwerkelijk kunnen bijdragen aan de activering en/of re-integratie van de client. Afhankelijk van de aanmelding, grondslag en doelen zijn we zeer goed in staat om een traject aan te bieden welke aansluit op de mogelijkheden van de client.

Wil je informatie over onze dagbesteding of wil je een kijkje komen nemen? Vul dan je gegevens in op het aanmeldformulier.

Aanmelden

Kantoor
Stettinweg 22
9723 HD Groningen
085-4834890
Locatie Paddepoel
Plutolaan 1
9742 GA Groningen
085-4834891
Locatie Ten Boer
Gaykingastraat 37
9791 CG Ten Boer
085-4834892
Locatie Gelkingestraat
Kleine Gelkingestraat 2
9711 NG Groningen
085-4834893
Locatie Dagbesteding
Ulgersmaweg 42
9731 BV Groningen
085-4834894
Locatie Drachten
Ringweg 7a,b,c,d
9201GT Drachten
085-4834896
Locatie Winschoten
Hoorntjesweg 59,A,B
9675NB
085-4834899