INFORMATIE EN ADVIES

Indien u meer informatie of advies wenst, kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen op het volgende telefoonnummer:

BEL 085 4834890

Factor 5 is een professionele en innovatieve zorgverlener gevestigd in de stad Groningen met de drie Noordelijke provincies als werkgebied. Wij zijn met name gespecialiseerd in het bieden van begeleiding aan jongeren en jongvolwassenen met gedragsproblematiek/ontwikkelingsproblematiek of persoonlijkheidsproblematiek. We onderscheiden de ontwikkelingen binnen 5 verschillende leefgebieden en worden voornamelijk ingezet indien begeleiding vanuit een voorliggende voorziening onvoldoende toereikend is. Wij worden betrokken door verwijzende instanties en werken uitsluitend binnen geïndiceerde kaders waarbij het vergroten van de zelfredzaamheid centraal staat.

Het zorg aanbod bestaat uit 24-uurs begeleiding verdeeld over verschillende woonlocaties, thuisbegeleiding in de vorm van individuele begeleiding of individuele behandeling en dagbesteding. Door dit aanbod kan intern een volledig traject aangeboden worden. Door onze visie, werkwijze en het feit dat we actief inzetten op een samenwerking met het systeem van de cliënt, zijn we goed in staat om aan te sluiten op de problematiek en in te zetten op stabiliseren, ontwikkelen en aanleren van vaardigheden.

Kantoor
Stettinweg 22
9723 HD Groningen
085-4834890
Locatie Paddepoel
Plutolaan 1
9742 GA Groningen
085-4834891
Locatie Ten Boer
Gaykingastraat 37
9791 CG Ten Boer
085-4834892
Locatie Gelkingestraat
Kleine Gelkingestraat 2
9711 NG Groningen
085-4834893
Locatie Dagbesteding
Ulgersmaweg 42
9731 BV Groningen
085-4834894
Locatie Drachten
Ringweg 7a,b,c,d
9201GT Drachten
085-4834896
Locatie Winschoten
Hoorntjesweg 59,A,B
9675NB
085-4834899