Klachten Factor 5

Bent u ontevreden, of wilt u een klacht indienen over de geleverde zorg en dienstverlening? U kunt u onvrede of klacht over geleverde zorg hier indienen (Factor 5).
Factor 5 wil graag onvrede of klacht over de zorg en dienstverlening met u oplossen. Bespreek uw onvrede of klacht gelijk met uw begeleider of de leidinggevende. U kunt u laten ondersteunen door de clientvertrouwenspersoon.

Lukt het niet om de klacht samen met u naar tevredenheid op te lossen, dan kunt uw een klacht indienen bij het Klachtenportaal Zorg.

Factor 5 hanteert hiervoor een klachtenregeling die voldoet aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Deze klachtenregeling heeft Factor 5 ondergebracht bij het onafhankelijke Klachtenportaal Zorg.

Zorg kan ofwel onder de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg vallen (de Wkkgz) ofwel onder de Wet maatschappelijke ondersteuning of Jeugdzorg. Dat heeft gevolgen voor het verloop van het klachtenproces. Zodra u contact opneemt, zorgt het klachtenportaal zorg direct voor de bij uw zorg passende procedure, u kunt altijd rekenen op professionele en betrokken begeleiding.

Meer informatie over klachten en het indienen hiervan vindt u in de flyer klachten Factor 5.

Wilt u een klacht indienen bij het klachtenportaal zorg?

Reglementen:
Het Klachtenreglement van Klachtenportaal Zorg van toepassing, op zorg die verleent wordt die valt onder de Wkkgz. Klachtenreglement KPZ Wkkgz
Het geschillenreglement van de erkende Geschillencommissie KPZ is van toepassing op zorg die verleent wordt die valt onder de Wkkgz. Een geschil indienen kan bij de Geschillencommissie KPZ vallend onder de Stichting Geschilleninstantie KPZ
Het klachtenreglement van Klachtenportaal Zorg voor cliënten zorg vallend onder de Jeugdwet. 2021 Klachtenregelement KPZ Jeugdwet
Het klachtenreglement van Klachtenportaal Zorg voor cliënten zorg vallend onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2021 Klachtenreglement KPZ WMO