INFORMATIE EN ADVIES

Indien u meer informatie of advies wenst, kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen op het volgende telefoonnummer:

BEL 085 4834890

De basisgedachte van de werkwijze van Factor 5 is het werken vanuit de relatie, waarbij we probleemgedrag ombuigen in kansen op herstel.

Het sociaal competentiemodel is gericht op het aanleren en vergroten van competenties van de cliënt. Binnen het sociaal competentiemodel worden cliënten aangesproken op hun vaardigheden. De werkwijze van Factor 5 gaat hierin een stap verder. Naast de vaardigheden worden ook de mogelijkheden van de cliënt in kaart gebracht. Middels observaties wordt het gedrag van de cliënt onderzocht, waarbij dit gedrag vergeleken wordt met de ontwikkelingsfases van kinderen op sociaal en emotioneel gebied. Het merendeel van de cliënten binnen Factor 5 laat gedrag zien waarbij er vermoedens zijn van (grote) achterstanden op sociaal en emotioneel gebied. Zij hebben probleemgedrag aangeleerd waarmee ze konden overleven. Hierdoor zijn ze in een vicieuze cirkel terecht gekomen waarbij hun wantrouwen in de ander continu bevestigd is. Op agressief gedrag zijn sancties gevolgd en het probleemgedrag heeft uiteindelijk geleid tot het verbreken van contacten (netwerk en hulpverlening).

Binnen de werkwijze van Factor 5 gaan we uit van het goede van de mens en vertalen we het negatieve gedrag naar een hulpvraag. Daarbij hebben we een lange adem. In de praktijk betekent dit dat we bij negatief gedrag, zoals bijvoorbeeld een agressie incident, niet direct uitplaatsen. Juist dan gaan we met de cliënt in gesprek en formuleren we doelen vanuit uit het incident. De cliënt is immers aangemeld vanwege het probleemgedrag waarbij de voorgeschiedenis bekend is. Zolang de cliënt in woord en daad laat zien te willen werken aan de gestelde doelen, zoeken wij naar mogelijkheden om door te gaan. Dit is niet altijd (direct) haalbaar op de eigen afdeling. Soms is daar een tussentijdse opname binnen de verslavingszorg of psychiatrie, om voor nodig om vervolgens weer samen met de cliënt aan de doelen te kunnen werken.

Binnen Factor 5 wordt gewerkt met een samengestelde methodiek, waarbij de basis ligt in het sociaal competentiemodel. De cliënten binnen Factor 5 hebben vaak problemen op de volgende gebieden: psychiatrie, financiën, sociale vaardigheden, dagbesteding, zingeving, woonvaardigheden en huisvesting. En soms verslaving en Justitie. De problematiek heeft in het verleden vaak tot veel teleurstellingen en negatieve trajecten geleid.

De hulpvraag wordt uitgebreid in kaart gebracht middels een intakegesprek om te kijken of een traject aangeboden kan worden. Indien overgegaan wordt tot een traject, wordt de Zelfredzaamheidsmatrix opgemaakt, waarna in de eerste 6 weken na plaatsing de hulpvraag verder geformuleerd wordt en een zorgplan geschreven wordt. Door te investeren in de intakefase en goed te onderzoeken in welke mate bepaalde problematiek van invloed is op het functioneren van de cliënt, proberen wij de opstart van het traject optimaal te laten aansluiten op de actuele hulpvraag.

Kantoor
Stettinweg 22
9723 HD Groningen
085-4834890
Locatie Paddepoel
Plutolaan 1
9742 GA Groningen
085-4834891
Locatie Ten Boer
Gaykingastraat 37
9791 CG Ten Boer
085-4834892
Locatie Gelkingestraat
Kleine Gelkingestraat 2
9711 NG Groningen
085-4834893
Locatie Dagbesteding
Ulgersmaweg 42
9731 BV Groningen
085-4834894
Locatie Drachten
Ringweg 7a,b,c,d
9201GT Drachten
085-4834896
Locatie Winschoten
Hoorntjesweg 59,A,B
9675NB
085-4834899