INFORMATIE EN ADVIES

Indien u meer informatie of advies wenst, kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen op het volgende telefoonnummer:

BEL 085 4834890

Factor 5 kan de begeleiding bieden binnen de volgende wettelijke kaders:

WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning)

Wij zijn contractpartner van verschillende Gemeenten, waardoor de begeleiding in de vorm van Zorg in Natura (ZIN) geboden kan worden. De WMO-begeleiding wordt aangeboden als Beschermd Wonen of Individuele Begeleiding als Maatwerkvoorziening. (PGB behoort ook tot de mogelijkheden, maar geniet niet de voorkeur)

JW (Jeugdwet)

Er is sprake van een overeenkomst met de RIGG waardoor de begeleiding van jeugd (tot 23 jaar) in de Provincie Groningen op contractbasis geleverd kan worden. Vanuit de Jeugdwet bieden wij Verblijf (verschillende vormen) aan en kan daarnaast ingezet worden op Begeleiding Individueel.

FZ (Forensische Zorg)

Er kan begeleiding geboden worden als er sprake is van een verwijzing door de 3RO en er sprake is van begeleiding vanuit een Forensisch kader. De begeleiding wordt aangeboden als Begeleiding Individueel (grondslag VG en GGZ-C) en als Verblijf (ZZP VG en GGZ-C)

WLZ (Wet Langdurige Zorg)

De begeleiding vanuit de WLZ wordt momenteel enkel op PGB-basis aangeboden. Wij verwachten vanaf kwartaal 4 (2018) contractpartner te zijn van het Zorgkantoor, waardoor we ook deze vorm van zorg op gecontracteerde basis kunnen aanbieden.

Eigen bijdrage

Wanneer je zorg van Factor 5 ontvangt, moet je soms een eigen bijdrage betalen aan het CAK. Op de website van het CAK kun je hier meer informatie over vinden. 

Kantoor
Stettinweg 22
9723 HD Groningen
085-4834890
Locatie Paddepoel
Plutolaan 1
9742 GA Groningen
085-4834891
Locatie Ten Boer
Gaykingastraat 37
9791 CG Ten Boer
085-4834892
Locatie Gelkingestraat
Kleine Gelkingestraat 2
9711 NG Groningen
085-4834893
Locatie Dagbesteding
Ulgersmaweg 42
9731 BV Groningen
085-4834894
Locatie Drachten
Ringweg 7a,b,c,d
9201GT Drachten
085-4834896
Locatie Winschoten
Hoorntjesweg 59,A,B
9675NB
085-4834899