INFORMATIE EN ADVIES

Indien u meer informatie of advies wenst, kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen op het volgende telefoonnummer:

BEL 085 4834890

Wat bieden wij:

  • Kleinschalige woongroepen, maximaal 8 cliënten per groep,
  • Gefaseerde afbouw in zorgzwaarte op hetzelfde terrein,
  • Gemengde groepen met onderscheid LVB -niet LVB,
  • Maatwerktrajecten op individuele basis,
  • Uitsluitend HBO geschoolde medewerkers met SKJ kwalificatie,
  • Behandeling aanvullend op het verblijfstraject indien wenselijk,
  • Een gedragswetenschapper is structureel wekelijks aanwezig op de locatie en 24/7 bereikbaar.

Grondslag: 

  • Verwijzing vanuit de Jeugdwet.
  • Leeftijd vanaf 15 jaar tot maximaal einde Jeugdwet.

Onze visie:

“Respect en vertrouwen is de basis voor onze werkwijze”