Skip to content

Ambulante begeleiding

De ambulante begeleiding van Factor 5 is gericht op het vergroten van de zelfredzaamheid en het aanleren van extra of nieuwe (woon)vaardigheden. Bijvoorbeeld het op orde maken van de administratie, eten koken, omgaan met buren en sociale activiteiten. Omdat er vaak sprake is van een psychiatrische grondslag, werken we intensief samen met andere betrokken instanties.

Flexibele zorg

De begeleiding vindt in principe plaats van maandag tot en met vrijdag, maar kan in bepaalde gevallen ook in de weekenden ingezet worden. We vinden het belangrijk dat onze bereikbaarheid goed is, daarom zijn onze medewerkers flexibel. In (dreigende) noodgevallen kunnen we een koppeling maken met onze bereikbaarheidsdienst.

Intake

Factor 5 biedt begeleiding bij de cliënt thuis vanuit een verwijzing. Voor de start van het traject plannen we gezamenlijk met de verwijzende instantie een intake-gesprek om de hulpvraag te formuleren. Daarna maken we afspraken over de inzet qua volume, inhoud en duur. Verder leggen we de begeleiding en doelstelling vast in een zorgplan, waarbij we de verwijzer betrekken.

Starten met ambulante begeleiding is mogelijk binnen twee weken na aanmelding. Heb je vragen of wil je meer informatie? Neem contact met ons op!

Contact

Contact gegevens

Hoofdkantoor