Skip to content

Wettelijke kaders

Factor 5 kan de begeleiding bieden binnen de volgende wettelijke kaders:

WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning)

Wij zijn contractpartner van verschillende Gemeenten, waardoor de begeleiding in de vorm van Zorg in Natura (ZIN) geboden kan worden. De WMO-begeleiding wordt aangeboden als Beschermd Wonen of Individuele Begeleiding als Maatwerkvoorziening. (PGB behoort ook tot de mogelijkheden, maar geniet niet de voorkeur)

JW (Jeugdwet)

Er is sprake van een overeenkomst met de RIGG waardoor de begeleiding van jeugd (tot 23 jaar) in de Provincie Groningen op contractbasis geleverd kan worden. Vanuit de Jeugdwet bieden wij Verblijf (verschillende vormen) aan en kan daarnaast ingezet worden op Begeleiding Individueel.

FZ (Forensische Zorg)

Er kan begeleiding geboden worden als er sprake is van een verwijzing door de 3RO en er sprake is van begeleiding vanuit een Forensisch kader. De begeleiding wordt aangeboden als Begeleiding Individueel (grondslag VG en GGZ-C) en als Verblijf (ZZP VG en GGZ-C)

WLZ (Wet Langdurige Zorg)

De begeleiding vanuit de WLZ wordt ook aangeboden. Wij zijn contractpartner van het Zorgkantoor, waardoor we ook deze vorm van zorg op gecontracteerde basis kunnen aanbieden.

Eigen bijdrage

Wanneer je zorg van Factor 5 ontvangt, moet je soms een eigen bijdrage betalen aan het CAK. Op de website van het CAK kun je hier meer informatie over vinden.

Contact

Contact gegevens

Hoofdkantoor