Skip to content

Specialistische Ambulante Begeleiding

Factor 5 biedt laagdrempelige ambulante zorg om diverse klachten aan te pakken, zoals negatieve gedachten, moeite om met emoties om te gaan, moeite om grenzen aan te geven, stress en een laag zelfbeeld.

Laagdrempelige zorg

Na het intake-gesprek bepalen we samen de hulpvraag en het aantal en de duur van de gesprekken. De gesprekken vinden thuis plaats of op een andere plek waar de cliënt zich veilig voelt. Tijdens de gesprekken kijken we samen naar belemmerende gedachten en het gedrag dat daaruit voortvloeit. Het doel hiervan is dat de cliënt zichzelf beter leert begrijpen en er uiteindelijk gedragsverandering plaatsvindt.

Naast gesprekken kunnen cliënten ook onder leiding van een psychomotorisch therapeut aan bepaalde klachten werken. Het doel van deze sessies is om cliënten fysiek uit te dagen in plaats van mentaal. Door middel van spel en sportieve activiteiten doen ze nieuwe leerervaringen op die hen kunnen helpen in het dagelijks leven. Ook kunnen cliënten aan de slag met lichaamsbewustwordings-, ontspannings- en ademhalingsoefeningen.

Intake

Cliënten van Factor 5 die graag specialistische ambulante zorg willen kunnen dit bij hun coach of ambulant begeleider aangeven.

Ook jongeren die nog geen cliënt van Factor 5 zijn, zijn uiteraard van harte welkom. Zij kunnen zich aanmelden via de website. Binnen het behandelteam, onder leiding van een GZ-psycholoog, wordt dan besproken welke aanpak het beste past en hoe we het beste kunnen helpen. Vervolgens vindt er bij de cliënt thuis een intake-gesprek plaats. Tijdens dit gesprek leggen we uit wie we zijn, wat we doen en wat we voor de cliënt kunnen betekenen. Ook leggen we uit dat de cliënt de regie heeft over zijn of haar eigen traject en dat alle gesprekken vertrouwelijk zijn.

Contact

Contact gegevens

Hoofdkantoor