Skip to content

Missie

Factor 5 heeft als missie om mensen met complexe problematiek te ondersteunen door op unieke en innovatieve wijze de zelfredzaamheid te vergroten. Factor 5 biedt ondersteuning om problemen die het functioneren van cliënten op verschillende domeinen belemmeren, te voorkomen of verhelpen. We onderscheiden hierin vijf domeinen:

 

 1. persoonlijk functioneren,
 2. sociaal functioneren,
 3. financiën en administratie,
 4. wonen,
 5. en maatschappelijke participatie

Visie

Wij investeren in een goede samenwerkrelatie met onze cliënten om vanuit verbinding gedragsverandering mogelijk te maken. Als wij hierbij probleemgedrag tegenkomen dan zien wij dat als communicatie en als kans om dit gedrag om te kunnen buigen. Om ons werk goed vorm te geven steunen wij op de volgende methodische pijlers:

 • Sociaal competentiemodel
 • Oplossingsgericht werken
 • Traumasensitief werken

Factor 5 is dé factor in de zorg voor zelfredzaamheid. Samen staan we voor:

 • Laagdrempelige zorg
 • Respect en vertrouwen
 • Duidelijke afspraken
 • Samenwerken en transparantie
 • Deskundigheid en ervaring
 • Professionele ontwikkeling